Dispak Zemun:
Naziv usluge: bedz-milica

Cena: 120 din

Izrada bedzeva dimenzije 58 mm sa slikom i tekstom koji nam dostavite - na ovom primeru to je bedz sa imenom  Milica ali tekst može biti bilo koji. Rok za izradu je 1-3 radna dana. Bedz je sa providom folijom sa prednje strane