Dispak Zemun:
Naziv usluge: kb15x20

Cena: 1000 din

Izrada kućnog broja za kuće i zgrade prema vašim potrebama - broj se radi na pocinkovanom limu dimenzije 10x15 cm - broj na slici je 1 ali može biti bilo koji (koji vam je potreban), takođe može se dodati i slovo. rok za izradu 1-3 radna dana