Dispak Zemun:
Naziv usluge: kb15x15

Cena: 1000 din

Izrada kućnog broja prema vašim potrebama - broj se radi na pocinkovanom limu dimenzije 15x15 cm - broj na slici je 1 ali može biti bilo koji (koji vam je potreban). rok za izradu 1-3 radna dana