Dispak Zemun:
Naziv usluge: reklama-30

Cena: 2400 din

Izrada dinamičke reklame za socijalne mreže prema vašim potrebama sa slikom i tekstom koji nam dostavite. Slika pokazuje objavu ali se reklama radi prema šemi koju možete videti na stranici reklame ovog sajta. Sve se može promeniti i prilagotiti vašim potrebama. Rok za izradu 1-3 radna dana